خوش آمدگویی گرم مرا بپذیرید

وبسایت رای گیری یک سایت آزاد هست برای ساخت رای گیری و نظر سنجی. شما به رای گیری های این سایت در مسنجر گپ نیز دسترسی دارید. و از راه بات سایت می توانید نظرسنجی تازه بسازید. هم از طریق وب و هم از طریق بات می توانید رای دهید.

آیا مومنی و رخ صفت بمانند

با کدام ساعت موافق هستید؟

گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

لطفاً گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

لطفا گزینه موردنظرراانتخاب کنید

لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

لطفاً گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

نظرسنجی های بیشتر