رای گیری شماره 16811


دوستان لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1پنشنبه 6 بعدازظهر

(50%)

گزینه 2جمعه 6 بعدازظهر
(27%)

گزینه 3شنبه 6 بعدازظهر
(23%)


22 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16811" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید