رای گیری شماره 16965


✨بازه سنی خود را انتخاب کنید

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1????15تا25ساله

(33%)

گزینه 2????25تا35ساله
(24%)

گزینه 3????35تا45ساله
(10%)

گزینه 4????بالای 45سال
(19%)

گزینه 5????زیر15سال
(14%)


21 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16965" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید