رای گیری شماره 17058


محتوای کانال آموزش اکسل پیشرفته تا چه اندازه رضایت شما را جلب میکند؟

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 191 تا 100 درصد

(36%)

گزینه 276 تا 90 درصد
(18%)

گزینه 361 تا 75 درصد
(18%)

گزینه 4کمتر از 60 درصد
(27%)


11 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=17058" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید