پارک یا حسینیه

دوستان لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید؟

کدوم فیل انتخاب کنید:

انتخاب کنید کدوم فیلم

سلام رفیق جهت توزیع بسته در شهر تهران با هزینه ثابت(70تا80تومن) موافقی یا هزینه اسنپ در اون ساعت هر چقدر افتاد؟

برای انجام سمپاشی ساختمان که باید توسط همه همسایگان عزیز به صورت همزمان انجام شود ، با چه روزی موافق هستید ؟

کدامیک از دبیران نزد شمامحبوب تراست؟

از کانال راضی هستید

رای گیری های بعدی