سلام؟

گزینه1(1)
گزینه2(0)

نظر شما درباره ربات گروه گردان چیست؟

خوب(5)
متوسط(2)
بد(0)

ممدجواد رو بیرون کنیم؟!

موافقم(3)
به شدت موافقم(1)

آیا در حال حاضر پیام رسان گپ را بهترین پیام رسان ایرانی میدانید؟

بله(31)
خیر(26)

کدام یک از موضوعات زیر در نسخه بعدی مورد توجه قرار گیرد؟؟

بازی دونفره(2)
جدول امتیازات(1)

آیا با برگزاری مراسم موافقید؟

بله(1)
خیر(1)

با صرف نظر از فعالیت خود در گپ چه پیامرسانی را برای ادامه فعالیت این کانال پیشنهاد میکنید؟

با صرف نظر از فعالیت خود در گپ چه پیامرسانی را برای ادامه فعالیت این کانال پیشنهاد میکنید؟(2)
سروش(4)
ایتا(3)
بله(3)
گپ(11)
روبیکا(1)
ایگپ(2)

به پیام رسان گپ چه نمره ای می دهید؟

یک(13)
دو(3)
سه(3)
چهار(7)
پنج(8)

رای گیری های بعدی