1

رای گیری شماره 16761


کدامیک از دبیران نزد شمامحبوب تراست؟

خانم مجیدی فیزیک(2)
خانم بیات(3)
خانم سپهری(2)
خانم سودمند(1)
خانم صفی پور(2)


10 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16761" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید