نظر سنجی گروه ؟؟

10 شرکت کننده | رای گیری عمومی


نظر سنجی گروه ؟؟

در این رای گیری شرکت کنید:

عالی (3 رای)

خوب (1 رای)

بد (3 رای)

متوسط (3 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید