0

رای گیری شماره 16797


سلام رفیق جهت توزیع بسته در شهر تهران با هزینه ثابت(70تا80تومن) موافقی یا هزینه اسنپ در اون ساعت هر چقدر افتاد؟

1. با هزینه ثابت موافقم(7)
2. هزینه اسنپ هر چی افتاد.(9)


16 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16797" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید