0

رای گیری شماره 16768


برای انجام سمپاشی ساختمان که باید توسط همه همسایگان عزیز به صورت همزمان انجام شود ، با چه روزی موافق هستید ؟

1/ شنبه 10 تیر ساعت 23:30(7)
2/ دوشنبه 12 تیر ساعت 23:30(4)
3/ سه شنبه 13 تیر ساعت 23:30(12)


23 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16768" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید