سلام دوستای گلم ☺ لطفا نظر بدید که چه غذا و دسری دوست دارید تا طرز تهیه اش رو برایتان بگذارم ☺

36 شرکت کننده | رای گیری عمومیسلام دوستای گلم ☺ لطفا نظر بدید که چه غذا و دسری دوست دارید تا طرز تهیه اش رو برایتان بگذارم ☺

در این رای گیری شرکت کنید:

خورشت (4 رای)

شیرینی (13 رای)

ژله (4 رای)

کیک (8 رای)

خوراک (7 رای)


کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید