رای گیری شماره 16515


طرفدار کدام لیگ هستید؟

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1پریمیر لیگ(انگلیس)

(22%)

گزینه 2بوندست لیگا (آلمان)
(22%)

گزینه 3لیگ خلیج فارس (ایران)
(22%)

گزینه 4لالیگا (اسپانیا)
(0%)

گزینه 5لیگ فرانسه
(22%)

گزینه 6لیگ عربستان (طرفدار های رونالدو)
(11%)


9 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16515" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید