رای گیری شماره 16510


به نظر شما کدوم یکی از سه اثر برگزیده از مابقی برتر هستن؟

در این رای گیری شرکت کنید:

گزینه 1اثر شماره 1

(50%)

گزینه 2اثر شماره 2
(17%)

گزینه 3اثر شماره 3
(33%)


6 شرکت کننده | رای گیری عمومی | اشتراک در: پیام رسان ایتا

استفاده از کد زیر برای سایت یا وبلاگ خود

<iframe src="http://vote.subz.ir/voteframe.php?id=16510" scrolling="yes" style="border:0px; padding:0; width:250px; height:500px; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>

کد نظرسنجی را وارد کنید
جای شما
دیده شوید. تماس بگیرید